Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Sloeproeivereniging Rechtachteruit kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Sloeproeivereniging Rechtachteruit, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Sloeproeivereniging Rechtachteruit verstrekt. Sloeproeivereniging Rechtachteruit kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

WAAROM Sloeproeivereniging Rechtachteruit GEGEVENS NODIG HEEFT
Sloeproeivereniging Rechtachteruit verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen om u te informeren over de voortgang van de vereniging.
Daarnaast kan Sloeproeivereniging Rechtachteruit uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst , te noemen lidmaatschap van de vereniging.

HOE LANG Sloeproeivereniging Rechtachteruit GEGEVENS BEWAART
Sloeproeivereniging Rechtachteruit bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN
Sloeproeivereniging Rechtachteruit verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Sloeproeivereniging Rechtachteruit worden GEEN algemene bezoekgegevens bijgehouden.

GOOGLE ANALYTICS
Sloeproeivereniging Rechtachteruit maakt GEEN gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken .

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@rechtachteruit.nl
Als u uw persoonsgegevens, welke op de website vermeld staan in berichten en/of verslagen uit het verleden, wilt laten verwijderen kunt u een mail sturen naar info@rechtachteruit.nl
Voor journalistieke doeleinden kunnen namen, foto’s van (oud)leden op de website, facebook vermeld staan. Ook overige persuitingen kunnen hier vermeld worden. Indien dit niet gewenst is kunnen bovengenoemde gegevens op aanvraag verwijderd worden. U kunt een mail sturen naar info@rechtachteruit.nl Sloeproeivereniging Rechtachteruit zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Sloeproeivereniging Rechtachteruit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Sloeproeivereniging Rechtachteruit maakt
gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Sloeproeivereniging Rechtachteruit verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Sloeproeivereniging Rechtachteruit op via info@rechtachteruit.nl
Sloeproeivereniging Rechtachteruit is als volgt te bereiken:
E-mailadres: info@rechtachteruit.nl