Leitsagher

De Sloep

Onze zogenaamde Stersloep behoort tot een serie van een tiental gelijke sloepen die speciaal voor het wedstrijdroeien zijn ontwikkeld.
De Stersloep is een van de snelste sloepen die in de wedstrijdsport wordt gebruikt.

Zo wordt o.a. aan de landelijke wedstrijden met Stersloepen deelgenomen door Het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder met de “Pollux” en de “Castor”, het Maritiem Instituut “Willem Barentsz” op Terschelling met “De Veer” en de “Gouteyk”, Hogeschool Holland te Amsterdam met “De Wildenborch”, Maritiem Instituut “De Ruyter” uit Vlissingen met de “Kubber” en de Hoge Economische School te Amsterdam met de “HES”. Voorwaar een illuster gezelschap waar tegen wij het zullen mogen opnemen.

bootoud

De “Leitsagher”

Nadat de “Leitsagher” nog in de kleuren van de vroegere sponsor, halverwege november 2001 arriveerde op de Linge, heeft het schip gastvrijheid genoten aan de steiger van Dick en Nelleke Roozen aan de Polderdijk. Vanaf die locatie zijn tot begin februari van dit jaar, door zowel een enthousiaste heren- als damesbemanning, wekelijks enkele uren ervaring met de heerlijke sloeproeisport opgedaan.

De revisie

Onze sloep is voor een algehele revisie op 3 februari 2002 naar een werf in Gorinchem geroeid en is op zondag 17 maart 2002 weer terug geroeid naar de thuishaven Rumpt, getooid in de nieuwe kleuren van de S.V. “Rechtachteruit”. In de periode dat de sloep op de werf was hebben een aantal leden gezamenlijk de handen uit de mouwen gestoken om de 14 beschikbare roeiriemen opnieuw te lakken en zijn er bij WIGO, het bedrijf van Erik van Wingerden, technische verbeteringen bedacht en vervaardigd die de “Leitsagher” weer als nieuw laten zijn, geheel volgens de laatste stand der techniek.

De styling

Onze artistieke dorpsgenoot Burney heeft op kundige wijze de styling van de Rumptse “Leitsagher” verzorgd. Iets wat met een gerust hart aan hem kan worden overgelaten. De styling valt op door het gebruik van enkele opmerkelijke Rumptse elementen. Zoals de blauw/witte kleurstelling gecombineerd met de lelie die ook in de Rumptse vlag tot uiting komen. Al met al een zeer geslaagde combinatie met de prominent op het vrijboord aanwezige naam “Leitsagher”.

De combinatie van een prachtig uitgevoerde styling met de in hoogglans gelakte riemen en fraai gepolijste roestvrij stalen onderdelen heeft het beeld van de “Leitsagher” veranderd. Deze heeft nu stijl en snelheid en gaat stoer recht vooruit. Kortom RECHTACHTERUIT.

De steiger

Met enthousiasme kunnen bergen worden verzet. De winter ligplaats aan de Polderdijk was slechts een tijdelijke, dus er moest een andere plaats worden gevonden. Al snel stelde Coen en Roswitha Kleipool een stukje land aan de Linge ter beschikking, maar ja dat was vooral geschikt voor schapen, een steiger moest er dus komen. Onder leiding van Kornee Verbeek en Jasper Hakkert, zelf zeer enthousiaste sloeproeiers, werd met een aantal harde werkers een prachtige steiger en perfect pad gecreëerd. Na plaatsing van de metalen trap (wederom WIGO) is de aanlegplaats ook een feit. Aan allen die zich hiervoor hebben ingezet, reuze bedankt.

Wedstrijdroeien

Een van de doelstellingen van onze vereniging is het roeien in wedstrijdverband. Hoewel de wedstrijden door het gehele land door sloeproeiverenigingen worden georganiseerd, vindt de coördinatie van die activiteiten plaats door de Federatie Sloeproeien Nederland. Onder auspiciën van de FSN worden ook de sleepproeven uitgevoerd waaraan elke wedstrijdsloep zich moet onderwerpen ter vaststelling van de bij het schip behorende handicap, de zogenaamde C-waarde (zie verder) . Dit omdat er in vele soorten sloepen aan de wedstrijden kan worden deelgenomen, zoals de Spiegelsloep, de Barkas, voormalige reddingsloepen en Whale-boats. Onze Stersloep is een Spiegelsloep. De slanke Whale-boat is afgeleid van het type sloep dat men bij de walvisvangst gebruikte en heeft een scherpe achtersteven. De nieuw gebouwde Kromhout-Whalers vormen een aparte eenheidsklasse in Nederland. Voor dit type 8 mans sloep worden ook enkele eigen wedstrijden georganiseerd. Bij de federatie staan inmiddels meer dan 175 sloepen, die het in wedstrijdverband tegen elkaar opnemen, geregistreerd.

Jaarlijks wordt er gestreden om het Nederlands kampioenschap waartoe voor zowel de herenteams als de damesteams 7 wedstrijden worden aangewezen. De 5 beste resultaten van een team tellen mee voor de puntentelling van het kampioenschap.

HT

Deze afkorting heeft een magische klank in sloeproeiend Nederland. HT staat voor de Harlingen-Terschelling Race. Daarmee is het op 21 juni 1975 allemaal begonnen in het kader van de manifestatie “100 jaar Hogere Zeevaartschool Willem Barentsz”. De H.T. race wordt nog steeds beschouwd als het belangrijkste evenement. Maar een nieuwe vereniging zal zich eerst moeten kwalificeren voor deelname, die beperkt is tot 150 deelnemers. Er bestaat zelfs een wachtlijst voor deze geweldige wedstrijd met een lengte van ca. 30 km waarop de SV “Rechtachteruit” na inschrijving zonder enige twijfel terecht zal komen.

Het HT-sloepenregister

Om deel te mogen nemen aan diverse wedstrijden in het land dient een sloep in het HT-Sloepenregister te worden bijgeschreven; de eigenaar krijgt een bewijs van registratie in de vorm van een HT-sloepencertificaat, en de sloep heeft vanaf dat moment een HT-registratiecode of HT-nr. Sinds 1 februari 1996 worden er alleen nog authentieke sloepen geregistreerd. Nieuwbouwsloepen komen niet meer voor registratie in aanmerking. De “Leitsagher” heeft een HT-nummer en voldoet daarmee aan de voorwaarden om aan wedstrijden deel te nemen. Het register heeft inmiddels ruim 200 sloepen geregistreerd, en nog steeds worden er volop sloepen gerestaureerd en aangemeld voor registratie.

De C-waarde

De C-waarde van een sloep is een cijfer dat de weerstand van een sloep door het water aangeeft. Deze C-waarde werd bepaald door de sloep periodiek aan een sleepproef te onderwerpen. Deze methode is recent veranderd. Op 20 april 2002 is de nieuwe handicap van de “”Leitsagher” in Staveren bepaald.