Grachtenrace Amsterdam, 8 oktober 2016

Op zaterdag 8 oktober 2016 heeft het eerste team van de Rumptse sloeproeivereniging Rechtachteruit deelgenomen aan de 30ste Grachtenrace in Amsterdam. Een zeer verdienstelijke uitslag: bij de eerste 100 boten.

De race in Amsterdam is een van de jaarlijkse hoogtepunten op de roeikalender. In de weken na het zomerreces is er op de Linge op de dinsdagavond en zondagmorgen druk geoefend op techniek en uithoudingsvermogen. Misschien wat minder intensief in vergelijk met de HT race in het voorjaar, maar toch. De harde kern was er trouw.

Voor het tweede jaar zijn de start en de finish bij het Olympisch Stadion. De route is dus anders geworden en gaat nu voor het overgrote deel door de stad. Een enorme vooruitgang uit toeristisch oogpunt maar vaar technisch gezien een achteruitgang. Doordat de 140 boten slechts een halve minuut na elkaar vertrekken, door de vele rondvaartboten en de nauwe onderdoorgangen bij de bruggen in de binnenstad, ontstonden er files op het water. Het leek wel oorlog. Schreeuwende bemanningsleden, bevelen die genegeerd werden, ruzie met de andere boten, beschadigingen van de boot proberen te voorkomen, riemen in de war met de riemen van de andere sloepen, kortom chaos. Bij onze stuurman Cees Bakker kwam de geest van Michiel de Ruyter boven. De stuurman heeft ons bekwaam en vol geestdrift door de chaos heen geleid. ’s Avonds was hij schor, zoveel bevelen en aanmoedigingen heeft hij gegeven. Een keer ging het goed mis toen de Leitsagher op volle snelheid onder een brug doorvoer en er direct na de brug een vuilnisboot in de vaarweg bleek te liggen. De stuurman kon niet naar stuurboord uitwijken omdat daar andere sloepen lagen. In volle vaart heeft de Leitsagher de vuilnisboot geramd. Onze boot liep lichte averij op maar kon de race toch succesvol voltooien.

Op talrijke momenten heeft de Leitsagher vanwege een file stil gelegen. De einduitslag is dus een beetje misleidend. Het heeft er maar helemaal aangelegen waar de boten in de file terecht gekomen zijn. De Leitsagher is 99ste geworden in de einduitslag. Een verdienstelijke prestatie. Te meer daar er slechts 11 roeiers in de boot waren omdat er op het laatste moment een bemanningslid zich ziek heeft moeten afmelden. Er kon op korte termijn geen vervanger gevonden worden. Ik heb horen verluiden dat de reden hiervoor was dat er geen Schotse adonissen zich hebben gemeld, hetgeen door de boeg betreurd werd. Wel was er een nieuwe roeier aan boord: Dennis. Helemaal uit Noord Holland is hij meerdere keren mee komen trainen op de Linge. Geweldig enthousiast. Trouwens iedereen kende Dennis, de omroeper, het publiek en de bemanning van de kraanwagens. Hij leek wel een beetje op Harrie van Subweb.

Over 4 weken wordt het seizoen afgesloten met de race Muiden-Pampus-Muiden. Hier geen verkeersinfarct maar het ruime sop. Kortom, zonder file gaat de Leitsagher hier voor een plaats bij de eerste 50. Ambitie is onze drijfveer.

demunt
De Leitsagher tijdens de Amsterdamse Grachtenrace in 2016