Roeikalender

Roeikalender 2017

Dit jaar doen we mee aan onderstaande wedstrijden (onder voorbehoud):

Datum
Waar
1 april 9e Vechten op de Vecht
29 april 19e Roeirace Grou
26 mei 43e HT-race Harlingen Terschelling,  33 km
8 juli 5e Respec op de Lek (12km en 4 km)
2 september 23e Maasrace
9 september 30e Great River Race (Londen, Engeland)
7 oktober 31e Grachtenrace Amsterdam
4 en 5 november 26e Muiden Pampus Muiden, 3 x 7km